Season: CCWinter2019 Meet: plus.six:VS-1:hitmen Game:3

"Hitmen" vs. "Plus Six"
Jan Carl def. Young Jin Kwun 20-17 in 36/36
Official Scoresheet: Tue Jan 29, 2019
Jan Carl (19) Young Jin Kwun (18)
RunPerf 0.10 RunPerf 0.03
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 1 [0.63] 1 - [-0.56] 0
2 - [-0.57] 1 1 [0.68] 1
3 - [-0.57] 1 1 [0.68] 2
4 1 [0.63] 2 - [-0.56] 2
5 - [-0.57] 2 - [-0.56] 2
6 - [-0.57] 2 - [-0.56] 2
7 3 [3.02] 5 1 [0.68] 3
8 2 [1.82] 7 1 [0.68] 4
9 - [-0.57] 7 - [-0.56] 4
10 1 [0.63] 8 - [-0.56] 4
11 - [-0.57] 8 - [-0.56] 4
12 - [-0.57] 8 1 [0.68] 5
13 - [-0.57] 8 2 [1.92] 7
14 - [-0.57] 8 - [-0.56] 7
15 - [-0.57] 8 - [-0.56] 7
16 - [-0.57] 8 - [-0.56] 7
17 2 [1.82] 10 - [-0.56] 7
18 1 [0.63] 11 - [-0.56] 7
19 - [-0.57] 11 - [-0.56] 7
20 1 [0.63] 12 1 [0.68] 8
21 - [-0.57] 12 1 [0.68] 9
22 - [-0.57] 12 - [-0.56] 9
23 2 [1.82] 14 - [-0.56] 9
24 - [-0.57] 14 2 [1.92] 11
25 - [-0.57] 14 - [-0.56] 11
26 - [-0.57] 14 - [-0.56] 11
27 1 [0.63] 15 - [-0.56] 11
28 1 [0.63] 16 - [-0.56] 11
29 - [-0.57] 16 - [-0.56] 11
30 1 [0.63] 17 1 [0.68] 12
31 1 [0.63] 18 1 [0.68] 13
32 - [-0.57] 18 2 [1.92] 15
33 - [-0.57] 18 - [-0.56] 15
34 - [-0.57] 18 2 [1.92] 17
35 1 [0.63] 19 - [-0.56] 17
36 1 [0.63] 20 - [-0.56] 17