Season: CCWinter2019

"Highrock" vs. "Loco"
Woong Shin def. Alina Shim 22-4 in 23/22
Official Scoresheet: Tue Jan 29, 2019
Woong Shin (22) Alina Shim (14)
RunPerf 0.44 RunPerf -0.24
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 2 [1.57] 2 - [-0.51] 0
2 1 [0.49] 3 1 [0.95] 1
3 - [-0.60] 3 - [-0.51] 1
4 1 [0.49] 4 - [-0.51] 1
5 - [-0.60] 4 - [-0.51] 1
6 1 [0.49] 5 - [-0.51] 1
7 - [-0.60] 5 - [-0.51] 1
8 - [-0.60] 5 - [-0.51] 1
9 - [-0.60] 5 1 [0.95] 2
10 - [-0.60] 5 - [-0.51] 2
11 - [-0.60] 5 - [-0.51] 2
12 1 [0.49] 6 - [-0.51] 2
13 2 [1.57] 8 1 [0.95] 3
14 - [-0.60] 8 - [-0.51] 3
15 - [-0.60] 8 - [-0.51] 3
16 - [-0.60] 8 1 [0.95] 4
17 4 [3.74] 12 - [-0.51] 4
18 - [-0.60] 12 - [-0.51] 4
19 3 [2.65] 15 - [-0.51] 4
20 2 [1.57] 17 - [-0.51] 4
21 1 [0.49] 18 - [-0.51] 4
22 - [-0.60] 18 - [-0.51] 4
23 4 [3.74] 22