Season: CCWinter2019

"Highrock" vs. "Plus Six"
Woong Shin def. Jin Kim 22-13 in 36/35
Official Scoresheet: Tue Feb 26, 2019
Woong Shin (22) Jin Kim (17)
RunPerf 0.07 RunPerf -0.07
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 - [-0.60] 0 - [-0.55] 0
2 1 [0.49] 1 1 [0.74] 1
3 - [-0.60] 1 - [-0.55] 1
4 1 [0.49] 2 - [-0.55] 1
5 1 [0.49] 3 1 [0.74] 2
6 - [-0.60] 3 - [-0.55] 2
7 1 [0.49] 4 - [-0.55] 2
8 2 [1.57] 6 - [-0.55] 2
9 - [-0.60] 6 - [-0.55] 2
10 3 [2.65] 9 1 [0.74] 3
11 - [-0.60] 9 - [-0.55] 3
12 1 [0.49] 10 - [-0.55] 3
13 - [-0.60] 10 - [-0.55] 3
14 3 [2.65] 13 1 [0.74] 4
15 - [-0.60] 13 1 [0.74] 5
16 - [-0.60] 13 - [-0.55] 5
17 - [-0.60] 13 - [-0.55] 5
18 - [-0.60] 13 - [-0.55] 5
19 1 [0.49] 14 - [-0.55] 5
20 - [-0.60] 14 - [-0.55] 5
21 1 [0.49] 15 - [-0.55] 5
22 - [-0.60] 15 - [-0.55] 5
23 - [-0.60] 15 2 [2.02] 7
24 1 [0.49] 16 - [-0.55] 7
25 1 [0.49] 17 - [-0.55] 7
26 - [-0.60] 17 - [-0.55] 7
27 - [-0.60] 17 1 [0.74] 8
28 - [-0.60] 17 - [-0.55] 8
29 - [-0.60] 17 1 [0.74] 9
30 2 [1.57] 19 - [-0.55] 9
31 - [-0.60] 19 3 [3.31] 12
32 - [-0.60] 19 1 [0.74] 13
33 1 [0.49] 20 - [-0.55] 13
34 1 [0.49] 21 - [-0.55] 13
35 - [-0.60] 21 - [-0.55] 13
36 1 [0.49] 22