Season: CCWinter2019

"Demolition" vs. "Plus Six"
Young Jin Kwun def. Jairo 18-17 in 34/34
Official Scoresheet: Tue Feb 19, 2019
Jairo (22) Young Jin Kwun (18)
RunPerf -0.05 RunPerf 0.10
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 1 [0.49] 1 - [-0.56] 0
2 - [-0.60] 1 - [-0.56] 0
3 2 [1.57] 3 - [-0.56] 0
4 - [-0.60] 3 1 [0.68] 1
5 1 [0.49] 4 - [-0.56] 1
6 1 [0.49] 5 - [-0.56] 1
7 1 [0.49] 6 1 [0.68] 2
8 - [-0.60] 6 - [-0.56] 2
9 - [-0.60] 6 2 [1.92] 4
10 - [-0.60] 6 2 [1.92] 6
11 - [-0.60] 6 - [-0.56] 6
12 - [-0.60] 6 - [-0.56] 6
13 - [-0.60] 6 1 [0.68] 7
14 - [-0.60] 6 2 [1.92] 9
15 1 [0.49] 7 - [-0.56] 9
16 - [-0.60] 7 1 [0.68] 10
17 1 [0.49] 8 - [-0.56] 10
18 - [-0.60] 8 - [-0.56] 10
19 1 [0.49] 9 1 [0.68] 11
20 2 [1.57] 11 - [-0.56] 11
21 - [-0.60] 11 - [-0.56] 11
22 1 [0.49] 12 - [-0.56] 11
23 - [-0.60] 12 - [-0.56] 11
24 - [-0.60] 12 1 [0.68] 12
25 2 [1.57] 14 1 [0.68] 13
26 - [-0.60] 14 - [-0.56] 13
27 - [-0.60] 14 1 [0.68] 14
28 - [-0.60] 14 - [-0.56] 14
29 1 [0.49] 15 1 [0.68] 15
30 - [-0.60] 15 - [-0.56] 15
31 - [-0.60] 15 1 [0.68] 16
32 - [-0.60] 15 - [-0.56] 16
33 - [-0.60] 15 1 [0.68] 17
34 2 [1.57] 17 1 [0.68] 18