Season: CCWinter2018 Meet: team.carom:VS-1:kingsmen Game:2

"Kingsmen" vs. "Team Carom"
Young Jin Kwon def. Woong Shin 17-17 in 46/45
Official Scoresheet: Tue Feb 13, 2018
Young Jin Kwon (17) Woong Shin (20)
RunPerf -0.07 RunPerf -0.14
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 1 [0.74] 1 1 [0.58] 1
2 - [-0.55] 1 2 [1.73] 3
3 - [-0.55] 1 - [-0.58] 3
4 2 [2.02] 3 - [-0.58] 3
5 1 [0.74] 4 - [-0.58] 3
6 - [-0.55] 4 - [-0.58] 3
7 1 [0.74] 5 - [-0.58] 3
8 - [-0.55] 5 - [-0.58] 3
9 - [-0.55] 5 2 [1.73] 5
10 - [-0.55] 5 - [-0.58] 5
11 1 [0.74] 6 - [-0.58] 5
12 - [-0.55] 6 - [-0.58] 5
13 - [-0.55] 6 - [-0.58] 5
14 - [-0.55] 6 - [-0.58] 5
15 - [-0.55] 6 - [-0.58] 5
16 - [-0.55] 6 2 [1.73] 7
17 - [-0.55] 6 - [-0.58] 7
18 - [-0.55] 6 - [-0.58] 7
19 - [-0.55] 6 1 [0.58] 8
20 - [-0.55] 6 - [-0.58] 8
21 1 [0.74] 7 - [-0.58] 8
22 1 [0.74] 8 - [-0.58] 8
23 - [-0.55] 8 - [-0.58] 8
24 - [-0.55] 8 - [-0.58] 8
25 - [-0.55] 8 - [-0.58] 8
26 - [-0.55] 8 - [-0.58] 8
27 - [-0.55] 8 - [-0.58] 8
28 - [-0.55] 8 - [-0.58] 8
29 - [-0.55] 8 - [-0.58] 8
30 1 [0.74] 9 - [-0.58] 8
31 - [-0.55] 9 - [-0.58] 8
32 3 [3.31] 12 1 [0.58] 9
33 - [-0.55] 12 - [-0.58] 9
34 - [-0.55] 12 1 [0.58] 10
35 - [-0.55] 12 - [-0.58] 10
36 1 [0.74] 13 - [-0.58] 10
37 - [-0.55] 13 - [-0.58] 10
38 - [-0.55] 13 - [-0.58] 10
39 1 [0.74] 14 - [-0.58] 10
40 - [-0.55] 14 - [-0.58] 10
41 - [-0.55] 14 - [-0.58] 10
42 1 [0.74] 15 1 [0.58] 11
43 1 [0.74] 16 2 [1.73] 13
44 - [-0.55] 16 2 [1.73] 15
45 - [-0.55] 16 2 [1.73] 17
46 1 [0.74] 17