Season: CCWinter2018 Meet: kingsmen:VS-1:loco Game:3

"Kingsmen" vs. "Loco"
Alina Shim def. Young Jin Kwon 13-14 in 35/35
Official Scoresheet: Tue Feb 20, 2018
Young Jin Kwon (17) Alina Shim (12)
RunPerf -0.03 RunPerf 0.11
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 2 [2.02] 2 - [-0.48] 0
2 - [-0.55] 2 1 [1.12] 1
3 - [-0.55] 2 2 [2.72] 3
4 1 [0.74] 3 1 [1.12] 4
5 - [-0.55] 3 - [-0.48] 4
6 - [-0.55] 3 - [-0.48] 4
7 - [-0.55] 3 - [-0.48] 4
8 1 [0.74] 4 - [-0.48] 4
9 - [-0.55] 4 - [-0.48] 4
10 - [-0.55] 4 - [-0.48] 4
11 - [-0.55] 4 - [-0.48] 4
12 3 [3.31] 7 1 [1.12] 5
13 - [-0.55] 7 - [-0.48] 5
14 1 [0.74] 8 - [-0.48] 5
15 - [-0.55] 8 1 [1.12] 6
16 - [-0.55] 8 - [-0.48] 6
17 - [-0.55] 8 - [-0.48] 6
18 - [-0.55] 8 - [-0.48] 6
19 - [-0.55] 8 - [-0.48] 6
20 - [-0.55] 8 1 [1.12] 7
21 - [-0.55] 8 - [-0.48] 7
22 - [-0.55] 8 1 [1.12] 8
23 - [-0.55] 8 - [-0.48] 8
24 - [-0.55] 8 - [-0.48] 8
25 1 [0.74] 9 1 [1.12] 9
26 - [-0.55] 9 2 [2.72] 11
27 1 [0.74] 10 - [-0.48] 11
28 - [-0.55] 10 - [-0.48] 11
29 1 [0.74] 11 - [-0.48] 11
30 - [-0.55] 11 - [-0.48] 11
31 - [-0.55] 11 - [-0.48] 11
32 1 [0.74] 12 - [-0.48] 11
33 2 [2.02] 14 1 [1.12] 12
34 - [-0.55] 14 - [-0.48] 12
35 - [-0.55] 14 1 [1.12] 13