Season: CCWinter2016 Meet: q-ace:VS-1:gold.star Game:4

"Gold Star" vs. "Q-ace"
Young Jin Kwon def. John Bak 18-14 in 43/42
Official Scoresheet: Tue Jan 26, 2016
John Bak (18) Young Jin Kwon (18)
RunPerf -0.14 RunPerf -0.04
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 1 [0.68] 1 - [-0.56] 0
2 1 [0.68] 2 - [-0.56] 0
3 - [-0.56] 2 1 [0.68] 1
4 - [-0.56] 2 - [-0.56] 1
5 - [-0.56] 2 - [-0.56] 1
6 3 [3.16] 5 1 [0.68] 2
7 - [-0.56] 5 - [-0.56] 2
8 - [-0.56] 5 2 [1.92] 4
9 - [-0.56] 5 2 [1.92] 6
10 - [-0.56] 5 - [-0.56] 6
11 - [-0.56] 5 - [-0.56] 6
12 - [-0.56] 5 - [-0.56] 6
13 - [-0.56] 5 2 [1.92] 8
14 - [-0.56] 5 - [-0.56] 8
15 - [-0.56] 5 2 [1.92] 10
16 - [-0.56] 5 - [-0.56] 10
17 - [-0.56] 5 1 [0.68] 11
18 - [-0.56] 5 - [-0.56] 11
19 - [-0.56] 5 1 [0.68] 12
20 - [-0.56] 5 - [-0.56] 12
21 - [-0.56] 5 - [-0.56] 12
22 - [-0.56] 5 1 [0.68] 13
23 2 [1.92] 7 1 [0.68] 14
24 - [-0.56] 7 - [-0.56] 14
25 - [-0.56] 7 - [-0.56] 14
26 - [-0.56] 7 - [-0.56] 14
27 - [-0.56] 7 - [-0.56] 14
28 - [-0.56] 7 - [-0.56] 14
29 - [-0.56] 7 - [-0.56] 14
30 1 [0.68] 8 2 [1.92] 16
31 1 [0.68] 9 - [-0.56] 16
32 - [-0.56] 9 - [-0.56] 16
33 - [-0.56] 9 - [-0.56] 16
34 - [-0.56] 9 - [-0.56] 16
35 - [-0.56] 9 - [-0.56] 16
36 - [-0.56] 9 - [-0.56] 16
37 - [-0.56] 9 - [-0.56] 16
38 - [-0.56] 9 - [-0.56] 16
39 - [-0.56] 9 - [-0.56] 16
40 - [-0.56] 9 - [-0.56] 16
41 2 [1.92] 11 1 [0.68] 17
42 3 [3.16] 14 - [-0.56] 17
43 1 [0.68] 18