Season: CCSummer2019 Meet: plus.six:VS-1:strong.like.bull Game:1

"Strong Like Bull" vs. "Plus Six"
Harry Pena def. Young Jin Kwun 43-15 in 47/46
Official Scoresheet: Tue Jul 30, 2019
Harry Pena (43) Young Jin Kwun (19)
RunPerf -0.11 RunPerf -0.18
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 3 [1.29] 3 - [-0.57] 0
2 1 [-0.05] 4 - [-0.57] 0
3 - [-0.72] 4 - [-0.57] 0
4 - [-0.72] 4 - [-0.57] 0
5 - [-0.72] 4 2 [1.82] 2
6 - [-0.72] 4 2 [1.82] 4
7 - [-0.72] 4 - [-0.57] 4
8 4 [1.96] 8 - [-0.57] 4
9 - [-0.72] 8 - [-0.57] 4
10 - [-0.72] 8 - [-0.57] 4
11 2 [0.62] 10 1 [0.63] 5
12 - [-0.72] 10 - [-0.57] 5
13 6 [3.30] 16 - [-0.57] 5
14 1 [-0.05] 17 - [-0.57] 5
15 - [-0.72] 17 - [-0.57] 5
16 1 [-0.05] 18 1 [0.63] 6
17 2 [0.62] 20 - [-0.57] 6
18 - [-0.72] 20 - [-0.57] 6
19 2 [0.62] 22 - [-0.57] 6
20 1 [-0.05] 23 - [-0.57] 6
21 2 [0.62] 25 - [-0.57] 6
22 - [-0.72] 25 - [-0.57] 6
23 - [-0.72] 25 - [-0.57] 6
24 4 [1.96] 29 - [-0.57] 6
25 - [-0.72] 29 - [-0.57] 6
26 - [-0.72] 29 - [-0.57] 6
27 2 [0.62] 31 - [-0.57] 6
28 - [-0.72] 31 - [-0.57] 6
29 - [-0.72] 31 1 [0.63] 7
30 1 [-0.05] 32 1 [0.63] 8
31 - [-0.72] 32 - [-0.57] 8
32 - [-0.72] 32 1 [0.63] 9
33 - [-0.72] 32 - [-0.57] 9
34 2 [0.62] 34 - [-0.57] 9
35 4 [1.96] 38 - [-0.57] 9
36 1 [-0.05] 39 - [-0.57] 9
37 1 [-0.05] 40 1 [0.63] 10
38 - [-0.72] 40 2 [1.82] 12
39 - [-0.72] 40 - [-0.57] 12
40 1 [-0.05] 41 1 [0.63] 13
41 - [-0.72] 41 - [-0.57] 13
42 - [-0.72] 41 - [-0.57] 13
43 1 [-0.05] 42 - [-0.57] 13
44 - [-0.72] 42 - [-0.57] 13
45 - [-0.72] 42 1 [0.63] 14
46 - [-0.72] 42 1 [0.63] 15
47 1 [-0.05] 43