Season: CCSummer2019 Meet: kingsmen:VS-1:plus.six Game:5

"Plus Six" vs. "Kingsmen"
Kevin Do def. Young Jin Kwun 22-17 in 37/37
Official Scoresheet: Tue Aug 27, 2019
Young Jin Kwun (19) Kevin Do (22)
RunPerf -0.02 RunPerf 0.05
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 - [-0.57] 0 - [-0.60] 0
2 1 [0.63] 1 - [-0.60] 0
3 - [-0.57] 1 - [-0.60] 0
4 - [-0.57] 1 - [-0.60] 0
5 - [-0.57] 1 1 [0.49] 1
6 - [-0.57] 1 - [-0.60] 1
7 - [-0.57] 1 - [-0.60] 1
8 - [-0.57] 1 4 [3.74] 5
9 - [-0.57] 1 - [-0.60] 5
10 - [-0.57] 1 - [-0.60] 5
11 - [-0.57] 1 - [-0.60] 5
12 - [-0.57] 1 1 [0.49] 6
13 1 [0.63] 2 2 [1.57] 8
14 - [-0.57] 2 - [-0.60] 8
15 - [-0.57] 2 - [-0.60] 8
16 1 [0.63] 3 - [-0.60] 8
17 1 [0.63] 4 - [-0.60] 8
18 3 [3.02] 7 1 [0.49] 9
19 - [-0.57] 7 - [-0.60] 9
20 1 [0.63] 8 - [-0.60] 9
21 1 [0.63] 9 1 [0.49] 10
22 2 [1.82] 11 - [-0.60] 10
23 - [-0.57] 11 - [-0.60] 10
24 - [-0.57] 11 2 [1.57] 12
25 - [-0.57] 11 - [-0.60] 12
26 - [-0.57] 11 - [-0.60] 12
27 - [-0.57] 11 - [-0.60] 12
28 - [-0.57] 11 - [-0.60] 12
29 1 [0.63] 12 3 [2.65] 15
30 - [-0.57] 12 - [-0.60] 15
31 - [-0.57] 12 - [-0.60] 15
32 - [-0.57] 12 1 [0.49] 16
33 - [-0.57] 12 - [-0.60] 16
34 3 [3.02] 15 2 [1.57] 18
35 - [-0.57] 15 - [-0.60] 18
36 - [-0.57] 15 3 [2.65] 21
37 2 [1.82] 17 1 [0.49] 22