Season: CCSummer2019

"Newworld" vs. "Plus Six"
Young Jin Kwun def. Tae Yeon Hwang 19-12 in 28/28
Official Scoresheet: Tue Jul 23, 2019
Tae Yeon Hwang (21) Young Jin Kwun (19)
RunPerf -0.11 RunPerf 0.24
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 - [-0.59] 0 1 [0.63] 1
2 - [-0.59] 0 - [-0.57] 1
3 - [-0.59] 0 1 [0.63] 2
4 - [-0.59] 0 - [-0.57] 2
5 2 [1.65] 2 1 [0.63] 3
6 - [-0.59] 2 1 [0.63] 4
7 - [-0.59] 2 5 [5.41] 9
8 - [-0.59] 2 - [-0.57] 9
9 - [-0.59] 2 - [-0.57] 9
10 2 [1.65] 4 - [-0.57] 9
11 - [-0.59] 4 - [-0.57] 9
12 - [-0.59] 4 - [-0.57] 9
13 - [-0.59] 4 - [-0.57] 9
14 1 [0.53] 5 - [-0.57] 9
15 1 [0.53] 6 - [-0.57] 9
16 2 [1.65] 8 - [-0.57] 9
17 - [-0.59] 8 1 [0.63] 10
18 - [-0.59] 8 - [-0.57] 10
19 - [-0.59] 8 - [-0.57] 10
20 1 [0.53] 9 1 [0.63] 11
21 - [-0.59] 9 - [-0.57] 11
22 - [-0.59] 9 1 [0.63] 12
23 - [-0.59] 9 - [-0.57] 12
24 1 [0.53] 10 - [-0.57] 12
25 - [-0.59] 10 4 [4.21] 16
26 - [-0.59] 10 2 [1.82] 18
27 2 [1.65] 12 - [-0.57] 18
28 - [-0.59] 12 1 [0.63] 19