Season: CCSummer2018 Meet: plus.six:VS-1:strong.like.bull Game:2

"Plus Six" vs. "Strong Like Bull"
John Guldali def. Young Jin Kwun 20-11 in 30/30
Official Scoresheet: Tue Aug 21, 2018
Young Jin Kwun (18) John Guldali (20)
RunPerf -0.10 RunPerf 0.19
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 - [-0.56] 0 1 [0.58] 1
2 - [-0.56] 0 1 [0.58] 2
3 - [-0.56] 0 - [-0.58] 2
4 2 [1.92] 2 - [-0.58] 2
5 - [-0.56] 2 - [-0.58] 2
6 - [-0.56] 2 - [-0.58] 2
7 - [-0.56] 2 - [-0.58] 2
8 - [-0.56] 2 1 [0.58] 3
9 1 [0.68] 3 - [-0.58] 3
10 - [-0.56] 3 - [-0.58] 3
11 - [-0.56] 3 - [-0.58] 3
12 - [-0.56] 3 - [-0.58] 3
13 1 [0.68] 4 2 [1.73] 5
14 - [-0.56] 4 - [-0.58] 5
15 - [-0.56] 4 - [-0.58] 5
16 - [-0.56] 4 1 [0.58] 6
17 - [-0.56] 4 - [-0.58] 6
18 - [-0.56] 4 3 [2.89] 9
19 1 [0.68] 5 1 [0.58] 10
20 - [-0.56] 5 - [-0.58] 10
21 1 [0.68] 6 1 [0.58] 11
22 - [-0.56] 6 - [-0.58] 11
23 - [-0.56] 6 1 [0.58] 12
24 - [-0.56] 6 - [-0.58] 12
25 1 [0.68] 7 1 [0.58] 13
26 - [-0.56] 7 1 [0.58] 14
27 - [-0.56] 7 - [-0.58] 14
28 4 [4.39] 11 5 [5.20] 19
29 - [-0.56] 11 - [-0.58] 19
30 - [-0.56] 11 1 [0.58] 20