Season: CCSummer2016 Meet: parceiros:VS-1:loco Game:4

"Loco" vs. "Parceiros"
Taegyu Lee def. Nayiv Ramirez 39-22 in 44/43
Official Scoresheet: Tue Aug 9, 2016
Taegyu Lee (39) Nayiv Ramirez (25)
RunPerf -0.06 RunPerf -0.11
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 8 [5.06] 8 1 [0.37] 1
2 - [-0.70] 8 - [-0.62] 1
3 - [-0.70] 8 1 [0.37] 2
4 - [-0.70] 8 1 [0.37] 3
5 4 [2.18] 12 - [-0.62] 3
6 - [-0.70] 12 - [-0.62] 3
7 - [-0.70] 12 2 [1.36] 5
8 1 [0.02] 13 - [-0.62] 5
9 - [-0.70] 13 - [-0.62] 5
10 2 [0.74] 15 - [-0.62] 5
11 1 [0.02] 16 - [-0.62] 5
12 1 [0.02] 17 - [-0.62] 5
13 - [-0.70] 17 1 [0.37] 6
14 1 [0.02] 18 - [-0.62] 6
15 - [-0.70] 18 - [-0.62] 6
16 - [-0.70] 18 - [-0.62] 6
17 1 [0.02] 19 4 [3.35] 10
18 - [-0.70] 19 - [-0.62] 10
19 - [-0.70] 19 - [-0.62] 10
20 1 [0.02] 20 - [-0.62] 10
21 - [-0.70] 20 1 [0.37] 11
22 1 [0.02] 21 1 [0.37] 12
23 - [-0.70] 21 1 [0.37] 13
24 1 [0.02] 22 - [-0.62] 13
25 - [-0.70] 22 - [-0.62] 13
26 - [-0.70] 22 1 [0.37] 14
27 - [-0.70] 22 - [-0.62] 14
28 - [-0.70] 22 - [-0.62] 14
29 - [-0.70] 22 2 [1.36] 16
30 2 [0.74] 24 - [-0.62] 16
31 1 [0.02] 25 - [-0.62] 16
32 3 [1.46] 28 - [-0.62] 16
33 - [-0.70] 28 - [-0.62] 16
34 1 [0.02] 29 - [-0.62] 16
35 - [-0.70] 29 2 [1.36] 18
36 1 [0.02] 30 - [-0.62] 18
37 1 [0.02] 31 2 [1.36] 20
38 - [-0.70] 31 - [-0.62] 20
39 - [-0.70] 31 1 [0.37] 21
40 - [-0.70] 31 - [-0.62] 21
41 1 [0.02] 32 - [-0.62] 21
42 - [-0.70] 32 1 [0.37] 22
43 - [-0.70] 32 - [-0.62] 22
44 7 [4.34] 39