Season: CCSpring2019 Meet: plus.six:VS-1:hitmen Game:2

"Hitmen" vs. "Plus Six"
Young Jin Kwun def. Jan Carl 18-13 in 42/42
Official Scoresheet: Tue May 7, 2019
Jan Carl (19) Young Jin Kwun (18)
RunPerf -0.20 RunPerf -0.03
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 1 [0.63] 1 1 [0.68] 1
2 - [-0.57] 1 1 [0.68] 2
3 - [-0.57] 1 1 [0.68] 3
4 1 [0.63] 2 1 [0.68] 4
5 - [-0.57] 2 - [-0.56] 4
6 1 [0.63] 3 1 [0.68] 5
7 - [-0.57] 3 2 [1.92] 7
8 - [-0.57] 3 - [-0.56] 7
9 - [-0.57] 3 - [-0.56] 7
10 - [-0.57] 3 - [-0.56] 7
11 - [-0.57] 3 - [-0.56] 7
12 1 [0.63] 4 - [-0.56] 7
13 - [-0.57] 4 - [-0.56] 7
14 - [-0.57] 4 - [-0.56] 7
15 - [-0.57] 4 - [-0.56] 7
16 - [-0.57] 4 - [-0.56] 7
17 1 [0.63] 5 - [-0.56] 7
18 - [-0.57] 5 - [-0.56] 7
19 - [-0.57] 5 - [-0.56] 7
20 - [-0.57] 5 - [-0.56] 7
21 - [-0.57] 5 - [-0.56] 7
22 - [-0.57] 5 - [-0.56] 7
23 - [-0.57] 5 - [-0.56] 7
24 1 [0.63] 6 1 [0.68] 8
25 3 [3.02] 9 - [-0.56] 8
26 - [-0.57] 9 - [-0.56] 8
27 - [-0.57] 9 2 [1.92] 10
28 - [-0.57] 9 4 [4.39] 14
29 1 [0.63] 10 - [-0.56] 14
30 - [-0.57] 10 - [-0.56] 14
31 - [-0.57] 10 - [-0.56] 14
32 - [-0.57] 10 - [-0.56] 14
33 - [-0.57] 10 - [-0.56] 14
34 - [-0.57] 10 1 [0.68] 15
35 1 [0.63] 11 - [-0.56] 15
36 - [-0.57] 11 - [-0.56] 15
37 - [-0.57] 11 - [-0.56] 15
38 - [-0.57] 11 - [-0.56] 15
39 - [-0.57] 11 2 [1.92] 17
40 1 [0.63] 12 - [-0.56] 17
41 1 [0.63] 13 - [-0.56] 17
42 - [-0.57] 13 1 [0.68] 18