Season: CCSpring2019 Meet: plus.six:VS-1:gold.star Game:2

"Gold Star" vs. "Plus Six"
Young Jin Kwun def. Armen Kalajian 18-15 in 36/35
Official Scoresheet: Tue May 14, 2019
Armen Kalajian (18) Young Jin Kwun (18)
RunPerf -0.03 RunPerf 0.06
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 1 [0.68] 1 1 [0.68] 1
2 - [-0.56] 1 1 [0.68] 2
3 - [-0.56] 1 2 [1.92] 4
4 - [-0.56] 1 1 [0.68] 5
5 1 [0.68] 2 1 [0.68] 6
6 1 [0.68] 3 - [-0.56] 6
7 - [-0.56] 3 - [-0.56] 6
8 1 [0.68] 4 2 [1.92] 8
9 1 [0.68] 5 1 [0.68] 9
10 - [-0.56] 5 2 [1.92] 11
11 - [-0.56] 5 - [-0.56] 11
12 1 [0.68] 6 1 [0.68] 12
13 2 [1.92] 8 - [-0.56] 12
14 - [-0.56] 8 - [-0.56] 12
15 - [-0.56] 8 - [-0.56] 12
16 - [-0.56] 8 1 [0.68] 13
17 - [-0.56] 8 - [-0.56] 13
18 - [-0.56] 8 - [-0.56] 13
19 - [-0.56] 8 1 [0.68] 14
20 - [-0.56] 8 1 [0.68] 15
21 - [-0.56] 8 - [-0.56] 15
22 1 [0.68] 9 - [-0.56] 15
23 - [-0.56] 9 1 [0.68] 16
24 - [-0.56] 9 - [-0.56] 16
25 - [-0.56] 9 1 [0.68] 17
26 2 [1.92] 11 - [-0.56] 17
27 2 [1.92] 13 - [-0.56] 17
28 1 [0.68] 14 - [-0.56] 17
29 - [-0.56] 14 - [-0.56] 17
30 - [-0.56] 14 - [-0.56] 17
31 - [-0.56] 14 - [-0.56] 17
32 1 [0.68] 15 - [-0.56] 17
33 - [-0.56] 15 - [-0.56] 17
34 - [-0.56] 15 - [-0.56] 17
35 - [-0.56] 15 - [-0.56] 17
36 1 [0.68] 18