Season: CCSpring2019 Meet: kingsmen:VS-1:plus.six Game:2

"Plus Six" vs. "Kingsmen"
Andy Park def. Young Jin Kwun 18-10 in 24/24
Official Scoresheet: Tue Apr 23, 2019
Young Jin Kwun (18) Andy Park (18)
RunPerf -0.04 RunPerf 0.37
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 1 [0.68] 1 - [-0.56] 0
2 - [-0.56] 1 - [-0.56] 0
3 - [-0.56] 1 - [-0.56] 0
4 - [-0.56] 1 - [-0.56] 0
5 - [-0.56] 1 2 [1.92] 2
6 1 [0.68] 2 - [-0.56] 2
7 1 [0.68] 3 - [-0.56] 2
8 - [-0.56] 3 1 [0.68] 3
9 - [-0.56] 3 3 [3.16] 6
10 1 [0.68] 4 - [-0.56] 6
11 1 [0.68] 5 3 [3.16] 9
12 1 [0.68] 6 - [-0.56] 9
13 - [-0.56] 6 2 [1.92] 11
14 - [-0.56] 6 2 [1.92] 13
15 - [-0.56] 6 1 [0.68] 14
16 - [-0.56] 6 1 [0.68] 15
17 1 [0.68] 7 - [-0.56] 15
18 - [-0.56] 7 - [-0.56] 15
19 - [-0.56] 7 1 [0.68] 16
20 - [-0.56] 7 - [-0.56] 16
21 1 [0.68] 8 - [-0.56] 16
22 2 [1.92] 10 - [-0.56] 16
23 - [-0.56] 10 1 [0.68] 17
24 - [-0.56] 10 1 [0.68] 18