Season: CCSpring2018 Meet: plus.six:VS-1:hitmen Game:3

"Plus Six" vs. "Hitmen"
Young Jin Kwun def. Gordon Voorhees 17-6 in 19/18
Official Scoresheet: Tue Apr 3, 2018
Young Jin Kwun (17) Gordon Voorhees (20)
RunPerf 0.60 RunPerf -0.19
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 2 [2.02] 2 1 [0.58] 1
2 1 [0.74] 3 - [-0.58] 1
3 - [-0.55] 3 - [-0.58] 1
4 - [-0.55] 3 1 [0.58] 2
5 - [-0.55] 3 - [-0.58] 2
6 - [-0.55] 3 1 [0.58] 3
7 3 [3.31] 6 1 [0.58] 4
8 2 [2.02] 8 - [-0.58] 4
9 - [-0.55] 8 - [-0.58] 4
10 1 [0.74] 9 - [-0.58] 4
11 1 [0.74] 10 - [-0.58] 4
12 - [-0.55] 10 - [-0.58] 4
13 2 [2.02] 12 - [-0.58] 4
14 - [-0.55] 12 - [-0.58] 4
15 - [-0.55] 12 1 [0.58] 5
16 1 [0.74] 13 1 [0.58] 6
17 2 [2.02] 15 - [-0.58] 6
18 - [-0.55] 15 - [-0.58] 6
19 2 [2.02] 17