Season: CCSpring2018 Meet: kingsmen:VS-1:plus.six Game:5

"Plus Six" vs. "Kingsmen"
Young Jin Kwun def. Andy Park 17-12 in 31/30
Official Scoresheet: Tue May 8, 2018
Young Jin Kwun (17) Andy Park (17)
RunPerf 0.16 RunPerf -0.03
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 1 [0.74] 1 - [-0.55] 0
2 - [-0.55] 1 - [-0.55] 0
3 - [-0.55] 1 - [-0.55] 0
4 1 [0.74] 2 - [-0.55] 0
5 1 [0.74] 3 1 [0.74] 1
6 1 [0.74] 4 2 [2.02] 3
7 - [-0.55] 4 - [-0.55] 3
8 1 [0.74] 5 - [-0.55] 3
9 1 [0.74] 6 - [-0.55] 3
10 3 [3.31] 9 1 [0.74] 4
11 - [-0.55] 9 - [-0.55] 4
12 - [-0.55] 9 - [-0.55] 4
13 - [-0.55] 9 2 [2.02] 6
14 - [-0.55] 9 1 [0.74] 7
15 1 [0.74] 10 - [-0.55] 7
16 - [-0.55] 10 2 [2.02] 9
17 - [-0.55] 10 - [-0.55] 9
18 - [-0.55] 10 - [-0.55] 9
19 1 [0.74] 11 - [-0.55] 9
20 2 [2.02] 13 1 [0.74] 10
21 1 [0.74] 14 - [-0.55] 10
22 - [-0.55] 14 - [-0.55] 10
23 - [-0.55] 14 1 [0.74] 11
24 - [-0.55] 14 - [-0.55] 11
25 - [-0.55] 14 - [-0.55] 11
26 1 [0.74] 15 - [-0.55] 11
27 - [-0.55] 15 1 [0.74] 12
28 1 [0.74] 16 - [-0.55] 12
29 - [-0.55] 16 - [-0.55] 12
30 - [-0.55] 16 - [-0.55] 12
31 1 [0.74] 17