Season: CCSpring2012 Meet: coreanos:VS-2:cushioneers Game:1

"Cushioneers" vs. "Coreanos"
Michael Kang def. Brian Yi 45-30 in 29/29
Official Scoresheet: Tue Apr 3, 2012
Brian Yi (41) Michael Kang (45)
RunPerf 0.01 RunPerf 0.28
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 - [-0.71] 0 3 [1.21] 3
2 - [-0.71] 0 1 [-0.08] 4
3 - [-0.71] 0 - [-0.73] 4
4 - [-0.71] 0 - [-0.73] 4
5 4 [2.06] 4 7 [3.80] 11
6 1 [-0.02] 5 1 [-0.08] 12
7 2 [0.68] 7 - [-0.73] 12
8 - [-0.71] 7 - [-0.73] 12
9 1 [-0.02] 8 2 [0.57] 14
10 - [-0.71] 8 1 [-0.08] 15
11 3 [1.37] 11 - [-0.73] 15
12 1 [-0.02] 12 1 [-0.08] 16
13 3 [1.37] 15 1 [-0.08] 17
14 - [-0.71] 15 - [-0.73] 17
15 - [-0.71] 15 - [-0.73] 17
16 - [-0.71] 15 3 [1.21] 20
17 - [-0.71] 15 - [-0.73] 20
18 2 [0.68] 17 - [-0.73] 20
19 - [-0.71] 17 1 [-0.08] 21
20 1 [-0.02] 18 1 [-0.08] 22
21 6 [3.45] 24 - [-0.73] 22
22 - [-0.71] 24 - [-0.73] 22
23 1 [-0.02] 25 - [-0.73] 22
24 3 [1.37] 28 3 [1.21] 25
25 1 [-0.02] 29 2 [0.57] 27
26 - [-0.71] 29 - [-0.73] 27
27 1 [-0.02] 30 13 [7.68] 40
28 - [-0.71] 30 1 [-0.08] 41
29 - [-0.71] 30 4 [1.86] 45