Season: CCSpring2011 Meet: punishers:VS-2:tough.hombres Game:4

"Punishers" vs. "Tough Hombres"
Gordon Vorhees def. Do Hyung 19-17 in 38/38
Official Scoresheet: Tue Jul 12, 2011
Do Hyung (23) Gordon Vorhees (19)
RunPerf -0.13 RunPerf 0.03
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 - [-0.60] 0 - [-0.57] 0
2 - [-0.60] 0 - [-0.57] 0
3 - [-0.60] 0 - [-0.57] 0
4 1 [0.45] 1 - [-0.57] 0
5 - [-0.60] 1 - [-0.57] 0
6 1 [0.45] 2 - [-0.57] 0
7 2 [1.50] 4 5 [5.41] 5
8 1 [0.45] 5 2 [1.82] 7
9 3 [2.55] 8 - [-0.57] 7
10 - [-0.60] 8 - [-0.57] 7
11 - [-0.60] 8 - [-0.57] 7
12 - [-0.60] 8 - [-0.57] 7
13 - [-0.60] 8 - [-0.57] 7
14 - [-0.60] 8 - [-0.57] 7
15 - [-0.60] 8 1 [0.63] 8
16 - [-0.60] 8 - [-0.57] 8
17 1 [0.45] 9 1 [0.63] 9
18 1 [0.45] 10 - [-0.57] 9
19 - [-0.60] 10 - [-0.57] 9
20 - [-0.60] 10 - [-0.57] 9
21 - [-0.60] 10 - [-0.57] 9
22 - [-0.60] 10 - [-0.57] 9
23 1 [0.45] 11 3 [3.02] 12
24 - [-0.60] 11 1 [0.63] 13
25 1 [0.45] 12 - [-0.57] 13
26 - [-0.60] 12 - [-0.57] 13
27 1 [0.45] 13 - [-0.57] 13
28 - [-0.60] 13 - [-0.57] 13
29 - [-0.60] 13 2 [1.82] 15
30 3 [2.55] 16 2 [1.82] 17
31 - [-0.60] 16 - [-0.57] 17
32 - [-0.60] 16 - [-0.57] 17
33 - [-0.60] 16 - [-0.57] 17
34 - [-0.60] 16 1 [0.63] 18
35 - [-0.60] 16 - [-0.57] 18
36 1 [0.45] 17 - [-0.57] 18
37 - [-0.60] 17 - [-0.57] 18
38 - [-0.60] 17 1 [0.63] 19