Season: CCFall2019 Meet: plus.six:VS-1:strong.like.bull Game:3

"Plus Six" vs. "Strong Like Bull"
Michael Kang def. Young Jin Kwun 43-13 in 36/36
Official Scoresheet: Tue Oct 29, 2019
Young Jin Kwun (19) Michael Kang (42)
RunPerf -0.14 RunPerf 0.10
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 1 [0.63] 1 1 [-0.03] 1
2 - [-0.57] 1 - [-0.72] 1
3 1 [0.63] 2 1 [-0.03] 2
4 - [-0.57] 2 1 [-0.03] 3
5 - [-0.57] 2 - [-0.72] 3
6 - [-0.57] 2 - [-0.72] 3
7 - [-0.57] 2 3 [1.33] 6
8 - [-0.57] 2 1 [-0.03] 7
9 - [-0.57] 2 - [-0.72] 7
10 - [-0.57] 2 4 [2.01] 11
11 - [-0.57] 2 2 [0.65] 13
12 1 [0.63] 3 - [-0.72] 13
13 1 [0.63] 4 1 [-0.03] 14
14 2 [1.82] 6 - [-0.72] 14
15 - [-0.57] 6 1 [-0.03] 15
16 - [-0.57] 6 1 [-0.03] 16
17 - [-0.57] 6 1 [-0.03] 17
18 - [-0.57] 6 1 [-0.03] 18
19 1 [0.63] 7 3 [1.33] 21
20 - [-0.57] 7 1 [-0.03] 22
21 - [-0.57] 7 4 [2.01] 26
22 - [-0.57] 7 - [-0.72] 26
23 1 [0.63] 8 - [-0.72] 26
24 - [-0.57] 8 1 [-0.03] 27
25 - [-0.57] 8 - [-0.72] 27
26 - [-0.57] 8 - [-0.72] 27
27 - [-0.57] 8 - [-0.72] 27
28 1 [0.63] 9 1 [-0.03] 28
29 - [-0.57] 9 - [-0.72] 28
30 - [-0.57] 9 8 [4.74] 36
31 1 [0.63] 10 4 [2.01] 40
32 - [-0.57] 10 1 [-0.03] 41
33 1 [0.63] 11 - [-0.72] 41
34 1 [0.63] 12 - [-0.72] 41
35 - [-0.57] 12 - [-0.72] 41
36 1 [0.63] 13 2 [0.65] 43