Season: CCFall2019 Meet: plus.six:VS-1:gold.star Game:6

"Plus Six" vs. "Gold Star"
Young Jin Kwun def. John Cha 19-9 in 30/29
Official Scoresheet: Tue Nov 26, 2019
Young Jin Kwun (19) John Cha (15)
RunPerf 0.19 RunPerf -0.09
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 1 [0.63] 1 - [-0.52] 0
2 - [-0.57] 1 - [-0.52] 0
3 2 [1.82] 3 2 [2.26] 2
4 2 [1.82] 5 2 [2.26] 4
5 2 [1.82] 7 - [-0.52] 4
6 - [-0.57] 7 - [-0.52] 4
7 4 [4.21] 11 1 [0.87] 5
8 - [-0.57] 11 - [-0.52] 5
9 - [-0.57] 11 - [-0.52] 5
10 - [-0.57] 11 1 [0.87] 6
11 - [-0.57] 11 1 [0.87] 7
12 - [-0.57] 11 - [-0.52] 7
13 - [-0.57] 11 - [-0.52] 7
14 - [-0.57] 11 1 [0.87] 8
15 - [-0.57] 11 - [-0.52] 8
16 - [-0.57] 11 - [-0.52] 8
17 3 [3.02] 14 - [-0.52] 8
18 - [-0.57] 14 1 [0.87] 9
19 1 [0.63] 15 - [-0.52] 9
20 - [-0.57] 15 - [-0.52] 9
21 - [-0.57] 15 - [-0.52] 9
22 - [-0.57] 15 - [-0.52] 9
23 2 [1.82] 17 - [-0.52] 9
24 1 [0.63] 18 - [-0.52] 9
25 - [-0.57] 18 - [-0.52] 9
26 - [-0.57] 18 - [-0.52] 9
27 - [-0.57] 18 - [-0.52] 9
28 - [-0.57] 18 - [-0.52] 9
29 - [-0.57] 18 - [-0.52] 9
30 1 [0.63] 19