Season: CCFall2019

"Demolition" vs. "Plus Six"
Jairo Sanabria def. Young Jin Kwun 22-15 in 38/37
Official Scoresheet: Tue Dec 17, 2019
Jairo Sanabria (21) Young Jin Kwun (19)
RunPerf 0.06 RunPerf -0.08
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 - [-0.59] 0 2 [1.82] 2
2 2 [1.65] 2 - [-0.57] 2
3 1 [0.53] 3 - [-0.57] 2
4 1 [0.53] 4 - [-0.57] 2
5 - [-0.59] 4 - [-0.57] 2
6 2 [1.65] 6 - [-0.57] 2
7 - [-0.59] 6 - [-0.57] 2
8 1 [0.53] 7 - [-0.57] 2
9 - [-0.59] 7 - [-0.57] 2
10 - [-0.59] 7 2 [1.82] 4
11 - [-0.59] 7 1 [0.63] 5
12 - [-0.59] 7 - [-0.57] 5
13 - [-0.59] 7 1 [0.63] 6
14 - [-0.59] 7 - [-0.57] 6
15 - [-0.59] 7 - [-0.57] 6
16 1 [0.53] 8 - [-0.57] 6
17 - [-0.59] 8 - [-0.57] 6
18 - [-0.59] 8 - [-0.57] 6
19 - [-0.59] 8 - [-0.57] 6
20 3 [2.77] 11 - [-0.57] 6
21 - [-0.59] 11 - [-0.57] 6
22 - [-0.59] 11 - [-0.57] 6
23 - [-0.59] 11 4 [4.21] 10
24 1 [0.53] 12 - [-0.57] 10
25 2 [1.65] 14 - [-0.57] 10
26 - [-0.59] 14 2 [1.82] 12
27 - [-0.59] 14 - [-0.57] 12
28 - [-0.59] 14 - [-0.57] 12
29 - [-0.59] 14 1 [0.63] 13
30 - [-0.59] 14 - [-0.57] 13
31 - [-0.59] 14 - [-0.57] 13
32 1 [0.53] 15 1 [0.63] 14
33 5 [5.00] 20 1 [0.63] 15
34 - [-0.59] 20 - [-0.57] 15
35 - [-0.59] 20 - [-0.57] 15
36 - [-0.59] 20 - [-0.57] 15
37 - [-0.59] 20 - [-0.57] 15
38 2 [1.65] 22