Season: CCFall2017 Meet: sharpshooters:VS-1:angry.railbirds Game:5

"Sharpshooters" vs. "Angry Railbirds"
Joseph Hwang def. Lee Kang 27-27 in 45/44
Official Scoresheet: Tue Dec 5, 2017
Joseph Hwang (27) Lee Kang (35)
RunPerf -0.07 RunPerf -0.20
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 1 [0.31] 1 - [-0.68] 0
2 - [-0.63] 1 - [-0.68] 0
3 - [-0.63] 1 - [-0.68] 0
4 - [-0.63] 1 1 [0.10] 1
5 - [-0.63] 1 - [-0.68] 1
6 - [-0.63] 1 2 [0.88] 3
7 1 [0.31] 2 - [-0.68] 3
8 - [-0.63] 2 - [-0.68] 3
9 1 [0.31] 3 - [-0.68] 3
10 - [-0.63] 3 1 [0.10] 4
11 - [-0.63] 3 1 [0.10] 5
12 1 [0.31] 4 2 [0.88] 7
13 1 [0.31] 5 - [-0.68] 7
14 2 [1.25] 7 1 [0.10] 8
15 - [-0.63] 7 - [-0.68] 8
16 2 [1.25] 9 1 [0.10] 9
17 - [-0.63] 9 - [-0.68] 9
18 - [-0.63] 9 - [-0.68] 9
19 1 [0.31] 10 - [-0.68] 9
20 1 [0.31] 11 - [-0.68] 9
21 - [-0.63] 11 4 [2.44] 13
22 - [-0.63] 11 - [-0.68] 13
23 2 [1.25] 13 - [-0.68] 13
24 1 [0.31] 14 1 [0.10] 14
25 1 [0.31] 15 - [-0.68] 14
26 1 [0.31] 16 - [-0.68] 14
27 - [-0.63] 16 3 [1.66] 17
28 - [-0.63] 16 1 [0.10] 18
29 - [-0.63] 16 - [-0.68] 18
30 - [-0.63] 16 2 [0.88] 20
31 - [-0.63] 16 2 [0.88] 22
32 - [-0.63] 16 - [-0.68] 22
33 1 [0.31] 17 - [-0.68] 22
34 - [-0.63] 17 - [-0.68] 22
35 1 [0.31] 18 - [-0.68] 22
36 - [-0.63] 18 - [-0.68] 22
37 - [-0.63] 18 - [-0.68] 22
38 - [-0.63] 18 1 [0.10] 23
39 1 [0.31] 19 - [-0.68] 23
40 2 [1.25] 21 2 [0.88] 25
41 - [-0.63] 21 1 [0.10] 26
42 4 [3.13] 25 - [-0.68] 26
43 - [-0.63] 25 1 [0.10] 27
44 1 [0.31] 26 - [-0.68] 27
45 1 [0.31] 27