Season: CCFall2016 Meet: deadpool:VS-1:dangerous.men Game:5

"Dangerous Men" vs. "Deadpool"
Mike Chen def. Brian Yi 26-41 in 38/39
Official Scoresheet: Tue Nov 15, 2016
Brian Yi (45) Mike Chen (26)
RunPerf -0.05 RunPerf 0.03
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 3 [1.21] 3 - [-0.63] 0
2 1 [-0.08] 4 - [-0.63] 0
3 1 [-0.08] 5 - [-0.63] 0
4 3 [1.21] 8 1 [0.34] 1
5 - [-0.73] 8 2 [1.30] 3
6 3 [1.21] 11 - [-0.63] 3
7 2 [0.57] 13 - [-0.63] 3
8 - [-0.73] 13 1 [0.34] 4
9 - [-0.73] 13 - [-0.63] 4
10 - [-0.73] 13 - [-0.63] 4
11 2 [0.57] 15 - [-0.63] 4
12 - [-0.73] 15 - [-0.63] 4
13 - [-0.73] 15 1 [0.34] 5
14 - [-0.73] 15 2 [1.30] 7
15 1 [-0.08] 16 - [-0.63] 7
16 1 [-0.08] 17 1 [0.34] 8
17 1 [-0.08] 18 1 [0.34] 9
18 - [-0.73] 18 - [-0.63] 9
19 - [-0.73] 18 - [-0.63] 9
20 - [-0.73] 18 - [-0.63] 9
21 - [-0.73] 18 1 [0.34] 10
22 1 [-0.08] 19 - [-0.63] 10
23 1 [-0.08] 20 - [-0.63] 10
24 - [-0.73] 20 1 [0.34] 11
25 - [-0.73] 20 - [-0.63] 11
26 1 [-0.08] 21 - [-0.63] 11
27 1 [-0.08] 22 1 [0.34] 12
28 3 [1.21] 25 2 [1.30] 14
29 - [-0.73] 25 - [-0.63] 14
30 - [-0.73] 25 - [-0.63] 14
31 - [-0.73] 25 1 [0.34] 15
32 1 [-0.08] 26 1 [0.34] 16
33 1 [-0.08] 27 2 [1.30] 18
34 1 [-0.08] 28 - [-0.63] 18
35 - [-0.73] 28 4 [3.23] 22
36 2 [0.57] 30 2 [1.30] 24
37 4 [1.86] 34 1 [0.34] 25
38 7 [3.80] 41 1 [0.34] 26
39 - [-0.73] 41