Season: CCFall2012 Meet: ching.ones:VS-2:ace Game:5

"Ching Ones" vs. "Ace"
Dong Yoon Hwang def. Emiliano Chavez 19-15 in 39/39
Official Scoresheet: Tue Jan 29, 2013
Emiliano Chavez (16) Dong Yoon Hwang (19)
RunPerf -0.02 RunPerf 0.01
Inn Run [RunPerf] Score Run [RunPerf] Score
1 1 [0.80] 1 1 [0.63] 1
2 - [-0.53] 1 - [-0.57] 1
3 1 [0.80] 2 - [-0.57] 1
4 - [-0.53] 2 - [-0.57] 1
5 - [-0.53] 2 - [-0.57] 1
6 - [-0.53] 2 - [-0.57] 1
7 - [-0.53] 2 - [-0.57] 1
8 - [-0.53] 2 - [-0.57] 1
9 - [-0.53] 2 2 [1.82] 3
10 1 [0.80] 3 - [-0.57] 3
11 - [-0.53] 3 - [-0.57] 3
12 2 [2.14] 5 - [-0.57] 3
13 - [-0.53] 5 - [-0.57] 3
14 - [-0.53] 5 - [-0.57] 3
15 - [-0.53] 5 - [-0.57] 3
16 - [-0.53] 5 1 [0.63] 4
17 - [-0.53] 5 2 [1.82] 6
18 1 [0.80] 6 2 [1.82] 8
19 - [-0.53] 6 - [-0.57] 8
20 3 [3.47] 9 - [-0.57] 8
21 1 [0.80] 10 - [-0.57] 8
22 - [-0.53] 10 2 [1.82] 10
23 - [-0.53] 10 - [-0.57] 10
24 - [-0.53] 10 - [-0.57] 10
25 - [-0.53] 10 1 [0.63] 11
26 - [-0.53] 10 - [-0.57] 11
27 1 [0.80] 11 - [-0.57] 11
28 2 [2.14] 13 3 [3.02] 14
29 1 [0.80] 14 - [-0.57] 14
30 - [-0.53] 14 3 [3.02] 17
31 1 [0.80] 15 - [-0.57] 17
32 - [-0.53] 15 - [-0.57] 17
33 - [-0.53] 15 - [-0.57] 17
34 - [-0.53] 15 - [-0.57] 17
35 - [-0.53] 15 - [-0.57] 17
36 - [-0.53] 15 - [-0.57] 17
37 - [-0.53] 15 - [-0.57] 17
38 - [-0.53] 15 - [-0.57] 17
39 - [-0.53] 15 2 [1.82] 19